​De scholen zijn weer begonnen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is vandaag weer gestart met de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Vandaag zijn de scholen in regio Noord weer begonnen. De boodschap van de campagne: kinderen moeten veilig naar school kunnen. De campagne loopt in elke regio in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

VVN wil verkeersdeelnemers extra alert maken op scholieren in het verkeer. “Want hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid.”

Voor meer informatie over de campagne van VVN is hier te vinden.

​Enkelbrace bij voorkomen van herhaalde enkelverstuiking

Uit onderzoek door Kasper Janssen, sportarts en onderzoeker van EMGO+ van VUmc blijkt dat het gebruik van een enkelbrace tijdens sport het meest effectief is om herhaalde enkelverstuikingen te voorkomen.

De aanbevelingen uit het onderzoek zijn opgenomen in de vernieuwde ‘Versterk je Enkel’ app. Hierdoor kan de sporter onder andere een keuze maken tussen een enkelbrace bij sporthervatting en de balanstraining.

In 2013 liepen sporters in Nederland 680.000 enkelblessures op. Dit is 15 procent van het totaal aan sportblessures in 2013. Het merendeel van de enkelblessures ontstaat plotseling. Bij de meeste enkelblessures gaat het om een verstuiking, verdraaiing of bandletsel. Bijna een derde van de sporters heeft last van een oude enkelblessure.

Lees verder op de website van Sportzorg.nl.

Meeste fietsongevallen twaalfjarigen bij aanvang schooljaar.

Het is aannemelijk dat er een relatie bestaat tussen de start van het schoolseizoen en verkeersveiligheid.

Dit is terug te zien in de cijfers van slachtoffers op de fiets. Vooral in september is onder 12-jarigen het aantal slachtoffers aanmerkelijk hoger dan in andere maanden en andere leeftijdsgroepen. 

Dat er aan het begin van het schooljaar meer ongevallen plaatsvinden met schoolgaande kinderen is aannemelijk. Middelbare scholieren  moeten vaak verder reizen dan toen ze nog naar de lagere school gingen. Dat betekent een langere afstand, maar ook een route over wegen buiten de bebouwde kom. Dat brengt hogere risico’s met zich mee. Zeker zij die voor het eerst naar de middelbare school gaan (brugklassers), zullen een groter risico lopen omdat zij de nieuwe route nog niet goed kennen.

Lees meer op de website van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

Nieuwe cursusdata zijn bekend.

Zojuist hebben we alle nieuwe data van de cursussen voor het seizoen 2014 - 2015 op onze site gezet.
Wanneer we voldoende aanmeldingen hebben gaan we onderstaande cursussen verzorgen:

  • Basiscursus;

  • Sportletsels;

  • Wandelletsel;

  • En natuurlijk ook de herhalingslessen.

Wilt u weten wanneer ??  
Druk dan op deze link.

Richtlijnen voor eerstehulpverleners bij niet-reanimerenpenning

Op 11 augustus verscheen in het nieuws dat ruim 20.000 mensen gebruik maken van een niet-reanimerenpenning. Wat voor gevolgen heeft dit voor de eerstehulpverleners?

In Het Oranje Kruis boekje staan de Eerste Hulp richtlijnen waarop de kandidaten voor het onafhankelijk EHBO examen van Het Oranje Kruis op worden geëxamineerd. Hierin is ook een verklaring meegenomen over de niet-reanimerenverklaring/penning. Deze is als volgt:
 
Verklaring niet-reanimeren
De niet-reanimerenverklaring/penning is een rechtsgeldige wilsbeschikking. Wanneer zo’n verklaring/penning aanwezig is, hoeft u de reanimatie niet te starten. U mag echter niet op zoek gaan naar een penning, omdat dit tijdverlies betekent. U doet daarmee de mensen tekort die wel gereanimeerd willen worden. 

Mocht u bij het ontbloten van de borst een penning aantreffen, dan kunt u stoppen met reanimeren. U mag ook doorgaan totdat de professionele hulpverleners aanwezig zijn.

Het Oranje Kruis volgt op het gebied van de reanimatie, de reanimatierichtlijnen die door de Nederlandse Reanimatieraad zijn opgesteld.