Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website, www.ehbodoetinchem.nl , ehboverenigingdoetinchem.nl en emailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt EHBO Vereniging Doetinchem geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

EHBO Vereniging Doetinchem is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. EHBO Vereniging Doetinchem is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.