Lidmaatschap

Waarom een lidmaatschap van een EHBO-vereniging?

Op de eerste plaats voor mensen met een geldig diploma om hun diploma geldig te houden.

Houders van een geldig diploma.

Houders van een EHBO-diploma moeten hun diploma geldig houden door regelmatig oefenen om de eenmaal opgedane kennis en vaardigheid te behouden.
Voorheen (tot augustus 2003) werd volstaan met de aanwezigheid gedurende 14 oefenavonden in twee jaar tijd.
Vanaf augustus 2003 heeft het Oranje Kruis bepaald dat niet het aantal oefenavonden van belang is maar de mate van competentie. De EHBO-stof is verdeeld in 18 onderdelen of competenties.
In de twee jaar dat een diploma geldig is moet de Eerste Hulpverlener alle competenties doorlopen, waarbij er 6 zijn die zelfs twee maal doorlopen moeten worden (de levensreddende competenties) om het diploma geldig te houden.

Omdat ook voor een EHBO-er vrije tijd een schaars goed is wil hij of zij deze tijd zo efficiënt en zo prettig mogelijk besteden.
Ook zal niet iedere EHBO-er dezelfde invulling en interesse hebben als het gaat om de hulpverlening.
Als bestuur en kader zijn wij ons hiervan terdege bewust en proberen door middel van een gevarieerd programma hieraan een zinvolle invulling te geven die past bij de uiteenlopende individuele wensen.