Evenementen

EHBO nodig bij een evenement.

Op grond van ervaringscijfers weten we dat 0,1% van de bezoekers van evenementen medische hulp zoals EHBO nodig heeft. Dat lijkt heel weinig, maar als organisator bent u hier deels voor verantwoordelijk. Daarnaast kan eerste hulp een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de impact van calamiteiten.

Wanneer medische zorg?

Medische zorg is één van de onderdelen die te maken heeft met de veiligheid van een evenement. De grondslag hiervan is enerzijds de arbeidsomstandighedenwet (die ook deels op bezoekers van toepassing is) en anderzijds de gemeentelijke eisen.
Die gemeentelijke eisen worden in een zogenaamde APV vertaald. Dat staat voor algemene plaatselijke verordening en beschrijft dat bepaalde evenementen vergunningplichtig zijn. Om de vergunning te krijgen moet de organisator veiligheidsmaatregelen nemen op bijvoorbeeld het gebied van beveiliging, bereikbaarheid, medische zorg en andere zaken. Vinden er op structurele basis evenementen op een vaste locatie plaats, dan kan ook de gebruiksvergunning eisen bevatten.
De arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat de werkgever (ook die van vrijwilligers) “doeltreffende maatregelen neemt op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties” (Art. 3.1 onder a Arbowet). Die doeltreffendheid moet u als organisator/werkgever zélf aantonen op basis van een risicoinventarisatie. Zijn de maatregelen niet doeltreffend terwijl u dat redelijkerwijs wel had kunnen inschatten, dan kunt u aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade of letsel.

Hoeveel EHBO op een evenement?

Het merendeel van de evenementen kan af met niveau 1 zorg. Hiervoor geldt een richtlijn van 1 eerste hulpverlener op 750 deelnemers. Eerste hulpverleners leren in de opleiding echter bij voorkeur met z’n tweeën hulp te verlenen. 2 op 750 is dus het minimum.


Een gekwalificeerde EHBO-er is trouwens iets anders dan een BHV-er (bedrijfshulpverlener). Die laatste heeft meestal levensreddende handelingen geleerd. De EHBO-er kan daarnaast ook andere kleine ongevallen behandelen.


Omdat wij u graag van een gedegen advies willen voorzien is het belangrijk dat u minimaal 8 weken van te voren contact opneemt met onze evenementen coördinator.
In overleg met u wordt eventueel het evenementen terrein/hal bekeken of we extra benodigdheden vereisten.

 

Op de volgende pagina treft u het aanmeldingsformulier aan waarop u reeds een aantal belangrijke gegevens kwijt kunt. Na het invullen van het formulier wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.