Wandelletsel

EHBO bij wandelletsel

Wij verzorgen in principe jaarlijks een cursus "EHBO bij wandelletsel", mits er voldoende belangstelling is. U krijgt dan een praktijkgericht lessenpakket voorgeschoteld, waarbij wij voor alle hulpmiddelen, heel veel interactief lesmateriaal en de benodigde documentatie zorgen.

Algemeen

Deze module is met name bedoeld voor EHBO'er s die assisteren bij wandelevenementen. Maar natuurlijk kan iedere geïnteresseerde de module volgen!

Onderwerpen

Tijdens de cursus verkrijgt u kennis van de verband- en hulpmiddelen die bij het verlenen van Eerste Hulp bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt en wanneer en waarvoor ze worden gebruikt.

U leert een functioneel en goed zittend verband aan te leggen. De nadruk ligt op de praktijk. Bezitters van een geldig Diploma Eerste Hulp en certificaat Verbandleer en Kleine Ongevallen kunnen deze cursus volgen.

Onderwerpen die behandeld worden:

  • de ontstaanswijzen van blaren;
  • verbandmiddelen;
  • hygiëne;
  • eerste Hulp bij blaren;
  • eerste Hulp bij kneuzing en verstuiking;
  • eerste Hulp bij eenvoudige uitwendige wonden;
  • eerste Hulp bij warmteletsels;
  • preventie.

Examen

De instructeurs toetsen gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp Verlener, zal dit certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel worden bijgeschreven op uw diploma. Als u hier (nog) niet in het bezit van bent, kan de instructeur Eerste Hulp u een moduleverklaring geven.