Sportletsel

EHBO bij sportletsel

Wij verzorgen in principe jaarlijks een cursus "EHBO bij sportletsel", mits er voldoende belangstelling is. U krijgt dan een praktijkgericht lessenpakket voorgeschoteld, waarbij wij voor alle hulpmiddelen, heel veel interactief lesmateriaal en de benodigde documentatie zorgen. 

Algemeen

Sporten is een gezonde bezigheid. Toch krijgen sporters ook met sportletsels te maken. De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijdens het sporten op kunnen lopen. Goede Eerste Hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden.

Onderwerpen

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt te houden. U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen. U raakt op de hoogte van effectieve blessurepreventieve maatregelen.

Onderwerpen die behandeld worden:

 • Sportletsels;
 • vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen;
 • stoornissen in het bewustzijn;
 • stoornissen in de ademhaling;
 • stoornissen in de bloedsomloop;
 • letsels van de huid;
 • letsels van spieren en pezen;
 • letsels van botten en gewrichten;
 • letsels aan het hoofd;
 • warmteletsels;
 • koudeletsels;
 • de organisatie van de Eerste Hulp bij sportevenementen;
 • overzicht beschermende materialen per sport;
 • verband- en hulpmiddelen.

De cursus wordt gegeven door een erkende instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.

Examens

De instructeurs toetsen gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp Verlener, zal de module Eerste Hulp bij Sportongevallen worden bijgeschreven op uw diploma.